Blog o Ochronie Tożsamości Szczegoly

Szczegoly

  poprzedni wpis następny wpis  

2021-08-31 | Fellowes Polska SA

Fałszywe e-maile i SMS-y zachęcające do złożenia wniosku o cyfrowy paszport Covid-19 stają się codziennością. Setki oszustów oferujących fałszywe potwierdzenia szczepienia bazują na ludzkiej naiwności i lęku przed poddaniem się szczepieniu. O tym, jakie zagrożenia są związane z ochroną tożsamości covidowej i czy technologia blockchain jest w stanie rozwiązać światowy problem jej weryfikacji przeczytacie w niniejszym artykule.

Wymagania dotyczące weryfikacji tożsamości podczas podróży zagranicznych lub korzystania z miejsc publicznych to już w niektórych krajach codzienność. Niezależnie od tego, czy chcesz udać się do restauracji, kina czy odbyć podróż samolotem, zobligowany będziesz do przedstawienia dokumentu tożsamości i poświadczenia cyfrowego paszportu covidowego.

Gdy świat zaczyna dostrzegać postęp w walce z Covid-19, prowadzone są liczne debaty na temat następnego poziomu weryfikacji tożsamości i korzyści z paszportów szczepień. W wielu regionach Europy nie można wejść do ogrodu zoologicznego, parku rozrywki, restauracji czy kina, bez okazania paszportu covidowego. Według najnowszych doniesień w Unii Europejskiej pracuje się nad cyfrowym zielonym certyfikatem, aby umożliwić obywatelom swobodne podróżowanie między krajami członkowskimi. Niestety w wielu regionach świata, pomimo koncentracji środków na walkę z pandemią, nie są opracowywane plany naprawcze i prewencyjne na przyszłość. To stwarza doskonałe warunki dla oszustów, bazujących na ludzkiej naiwności.

Wokół tematu związanego ze szczepieniami jest wiele kontrowersji. Kwestionowane jest prawo rządów do wprowadzania planów obowiązkowych szczepień oraz ograniczanie swobód obywatelskich osób niezaszczepionych. Często poruszana jest również kwestia krajów mniej zamożnych, w których są olbrzymie trudności z realizacją planów szczepień. Z drugiej strony istnieje stłumiony popyt na podróże lotnicze, w tym podróże do krajów o wysokim ryzyku infekcji koronawirusa SARS-CoV-2. Przewiduje się, że paszporty covidowe będą odgrywać znaczącą rolę w transporcie publicznym.

Opcje weryfikacji są bardzo zróżnicowane. Niektóre kraje wymagają, oprócz używania kodów QR w aplikacji mobilnej, okazania paszportu w wersji wydrukowanej, a nawet w niektórych przypadkach karty szczepień. Wobec znacznego ryzyka podatności paszportu covidowego na fałszerstwa, przestępcy wykorzystują możliwość sprzedaży podrobionych dokumentów na tzw. "czarnym rynku". Spośród licznych metod oszustw, warto wspomnieć o fałszywych wezwaniach na szczepienia, których celem jest pozyskanie danych osobowych. Przestępcy chętnie wykorzystują obecny kryzys pandemiczny do prowadzenia nielegalnej działalności, zarabiania pieniędzy i kradzieży danych osobowych.

Nie oznacza to jednak, że rozwiązania cyfrowe nie mają swoich wad. Aplikacje śledzące Covid-19 i internetowej paszporty szczepień stanowią nieodłączne zagrożenia bezpieczeństwa. Umieszczanie informacji o zdrowiu publicznych w dużych bazach danych wymaga od każdej ze stron dużego zaufania. O ile dane te nie są odpowiednio zabezpieczone, o tyle rośnie ryzyko ich użycia w nielegalnych procederach.

Zdecentralizowane rozwiązania dotyczące tożsamości covidowej to idealny sposób, aby ograniczyć wyciek danych. Kompleksowe rozwiązania działające na blockchain umożliwiają bezpieczne udostępnianie danych osobowych, bez ryzyka ich utraty. Ponadto rosnące obawy o prywatność danych samoistnie implikują zdecentralizowaną tożsamość z wykorzystaniem technologii blockchain, dzięki której możliwa jest weryfikacja tożsamości bez konieczności zaangażowania przedsiębiorstw dostarczających oprogramowanie.

Zasadniczo technologia blockchain zapewnia, że dane pozostają niezmienne, bezpieczne i bez możliwości ich edycji czy kopiowania (do pewnego stopnia). Dzięki tej technologii szpitale będą mogły przesyłać statusy szczepień czy informacje o stanie zdrowia, ale tylko właściciel (tj. osoba, która jest zaszczepiona) będzie mogła udzielić do nich dostępu. To bez wątpienia zapewni zgodność z RODO i innymi wymogami regulacyjnymi. Rozwiązania oparte o blockchain można zintegrować z dowolną platformą, pozostając jednocześnie zdecentralizowanym i bezpiecznym. Dzięki temu różne aplikacje i niepowiązane jurysdykcje mogą korzystać z tej samej funkcji pomimo korzystania z różnych platform. Dzięki tym technologiom użytkownicy mogą bezpiecznie zarządzać swoją tożsamością cyfrową, przechowują ją na smartfonie lub w zaufanej chmurze z kluczem prywatnym, który zapewnia dostęp tylko zweryfikowanemu użytkownikowi.