Blog o Ochronie Tożsamości Szczegoly

Szczegoly

  poprzedni wpis następny wpis  

2020-05-12 | Fellowes Polska SA | Albert Rynio

Kiedy mowa o naruszeniu danych zwykle chodzi o kradzież danych kart kredytowych lub oszustwach finansowych. Ochrona poufnych danych związanych z finansami jest niezwykle ważna, ale w rzeczywistości dane zdrowotne i dokumentacja medyczna są najbardziej narażone na ryzyko naruszenia. Kradzież tożsamości medycznej stanowi coraz poważniejszy problem dla organizacji opieki zdrowotnej w erze cyfrowej. Jednocześnie opieka zdrowotna jest nieco w tyle za innymi branżami, jeśli chodzi o bezpieczeństwo danych.

Usługi finansowe mają 20 lat przewagi doskonalenia strategii zwalczania nadużyć finansowych. W połączeniu z faktem mówiącym o tym, że kradzież medyczna jest warto od 20 do 50 razy więcej dla oszustów niż tożsamość finansowa oznacza to, że kradzież tożsamości medycznej staje się coraz bardziej atrakcyjna dla przestępców.

Czym jest kradzież tożsamości medycznej?

Kradzież tożsamości medycznej ma miejsce, gdy ktoś wykorzystuje informacje identyfikujące związane ze zdrowiem innej osoby bez jej wiedzy. Może to obejmować jego dane osobowe, adres zamieszkania, numer ewidencyjny, dokumentację medyczną oraz informacje o ubezpieczeniu. Oszuści mogą wykorzystać te informacje, aby uzyskać dostęp do refundowanych usług medycznych, składać fałszywe roszczenia ubezpieczeniowe lub dokonywać zakupu leków. Ponadto przechwycone dane osobowe mogą być wykorzystane do innych rodzajów oszustw związanych z tożsamością.

Jakie są konsekwencje kradzieży tożsamości medycznej?

Dla pacjentów wpływ kradzieży danych osobowych, a następnie wykorzystanie ich w celu złożenia fałszywych roszczeń dotyczących usług medycznych może stanowić ogromny problem. Gdy dane z wyników badań osoby podszywającej się pod pacjenta nałożą się na wyniki samego pacjenta paraliżowane jest prawidłowe leczenie – to nie tylko stresuje niepotrzebnie pacjenta, ale także narusza reputację ośrodka zdrowia i relację między usługodawcą a pacjentem opartą na zaufaniu. To także koszty, które ponosi publiczna służba zdrowia lub placówka wykonująca usługę.

Jak zapobiegać kradzieży tożsamości medycznej?

Ochrona danych pacjenta wymaga rozwiązań opartych na strukturze danych – oto trzy sposoby wykorzystania danych i technologii konsumenckich w celu ochrony pacjentów:

  • Zadbaj o aktualność danych pacjenta
    Dokładne dane pacjenta są podstawą zarządzania danymi. Oznacza to, że jeśli dane nie są całkowicie poprawne w momencie tworzenia identyfikatora pacjenta, zapewnienie ich bezpieczeństwa będzie znacznie trudniejsze. Środki bezpieczeństwa minimalizujące ryzyko duplikatów i przypisanie unikalnego identyfikatora pacjenta umożliwi analizę historii choroby pacjenta w całej placówce lub nawet sieci placówek.
  • Chroń dokumentację medyczną pacjenta
    Do niedawna większość placówek medycznych dokumentowała karty pacjentów w wersji papierowej. Wraz z rozwojem portali dla pacjentów, umożliwiających dostęp do informacji o zdrowiu i niektórych danych osobowych, cyfryzacja kart pacjentów staje się codziennością. Niestety portale te mogą również stać się celem ataków hakerskich i złodziei tożsamości, co implikuje większę ochronę systemową agregacji danych i rozwagę przy automatyzacji procesów przetwarzających dane.
  • Weryfikuj dokładne tożsamość pacjenta
    Dzięki analizie danych można łatwo sprawdzić wiarygodność pacjenta w chwili przybycia do recepcji placówki medycznej. Korzystając z właściwie zagregowanych zestawów danych i rozwiązań do weryfikacji tożsamości można poprawnie zweryfikować tożsamość pacjenta i w razie potrzeby zaktualizować dane.

W przeciwieństwie do oszustw finansowych odzyskanie prawidłowej historii medycznej pacjenta jest praktycznie niemożliwe. Podobnie jak w przypadku wszystkich innych kradzieży tożsamości tego typu incydenty należy niezwłocznie zgłosić organom ścigania. Problem ochrony danych medycznych pogłębia się na całym świecie, a wzrost skali tego typu zagrożeń jest efektem słabego przygotowania branży medycznej do ochrony danych osobowych pacjentów.