Blog o Ochronie Tożsamości Szczegoly

Szczegoly

  poprzedni wpis następny wpis  

2019-02-19 | Fellowes Polska SA | Albert Rynio

Czy wiesz, co dzieje się z rozdrobnionym przez niszczarkę papierem, po zapełnieniu kosza? Czy zostanie poddany recyklingowi czy trafi na składowisko odpadów, a może zostanie spalony w kotłowni? Prawdopodobnie nigdy o tym, nie myślałeś, ale oto dlaczego ma to znaczenie! W Polsce odpady komunalne reguluje Ustawa o odpadach1 z 14 grudnia 2012 r., obowiązująca od 23 stycznia 2013 r. Wszystko jednak zależy od lokalnej samorządności.

Recykling papieru zmniejsza negatywny wpływ na środowisko

Recykling papieru zmniejsza negatywny wpływ na środowisko (źródło: Depositphotos®)

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes to czystsze środowisko!

Przed użyciem niszczarki do niszczenia dokumentów i umieszczenia w niej worka na ścinki, należy sprawdzić czy worek ten jest zgodny z normami lokalnego odbiorcy odpadów przeznaczonych do recyklingu. Jeśli ścinki zostaną przekazane przedsiębiorstwu oczyszczania w innym worku, najprawdopodobniej trafi on na składowisko wraz z resztą śmieci.

Jeśli korzystasz z usług zewnętrznej firmy zajmującej się niszczeniem dokumentów, najprawdopodobniej rozdrobniony materiał zostanie poddany recyklingowi, choć nie zawsze tak się dzieje. Upewnij się, że firma z którą współpracujesz dba o środowisko i zarządza odpadami w sposób odpowiedzialny, zgodny z najlepszymi praktykami społecznej odpowiedzialności biznesu. Poproś o takie informacje! Może to w znaczący sposób wpłynąć na Twoją decyzję o dalszej współpracy lub rozważeniu zmiany usługodawcy na kontrahenta, zapewniającego zgodność z Twoją polityką zrównoważonego rozwoju.

Czy wiesz, że według Uniwersytetu Stanforda jedna tona przetworzonego papieru biurowego oszczędza 4 100 kWh energii, 9 baryłek ropy naftowej, 54 milionów BTU (brytyjskiej jednostki termicznej) energii, 27 kg uwolnionych do atmosfery zanieczyszczeń powietrza, 26,5 m3 wody i 3,3 m3 przestrzeni składowiska odpadów? Wyobraź sobie, ile energii zostaje utracone, gdy ten papier nie zostanie rozrobiony i poddany recyklingowi.

Zadbaj o środowisko! Zostań odpowiedzialnym przedsiębiorcą, opracuj własne zasady dotyczące zarządzania odpadami i upewnij się, że Twoi pracownicy ich przestrzegają, aby zmniejszyć negatywny wpływ działalności gospodarczej na środowisko. Współpracuj jedynie z certyfikowanymi odbiorcami odpadów, w zgodzie w CSR oraz zasadami bezpieczeństwa: ostatecznie Twoje ścinki zawierają poufne informacje.

Istnieje wiele sposobów, które mogą Ci pomóc w wysiłkach na rzecz zrównoważonego rozwoju. Niezależnie do tego, czy w Twojej firmie zalegają stare poufne dokumenty, przeterminowane faktury i rachunki, czy tylko niepotrzebne bilanse, zestawienia finansowe i plany marketingowe, który chcesz się pozbyć, zawsze staraj się zapewnić ochronę środowiska: zniszcz je w niszczarce i upewnij się, że zostaną ponownie przetworzone.

Większość z nas słyszała o korzyściach związanych z recyklingiem, ale duża ilość odpadów papierowych może okazać się wyzwaniem dla każdego przedsiębiorstwa. Zniszczenie dużych ilości dokumentów może okazać się czasochłonne i energetycznie mało efektywne, a co za tym idzie pociąga za sobą marnowanie zasobów w firmie. Dzięki przepisom ochrony danych i rosnącej świadomości ekologicznej, ważne jest, aby postępować z odpadami papierowymi w sposób odpowiedzialny.

Oto 3 powody, dla których warto zadbać o recykling dokumentów w firmie:

  1. Twoi klienci tego oczekują...
    Klienci częściej niż dotychczas decydują się na zakup produktu lub skorzystanie z usług przedsiębiorstwa, które w swojej działalności stosuje zasady zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnie prowadzonego biznesu. Jednym z obszarów, którym spodziewana jest odpowiedzialność za środowisko, jest recykling. Obowiązkiem każdej firmy jest społeczna odpowiedzialność, której częścią jest zmniejszenie ilości odpadów i recykling wszystkich odpadów papierowych.
  2. Zmniejszysz zużycie energii...
    Recykling papieru oszczędza energię i zmniejsza negatywny wpływ na środowisko. Odpady papierowe po przetworzeniu można przekształcić w nowe produkty, co wymaga około 60% energii potrzebnej do wytworzenie tych produktów z materiałów pierwotnych.
  3. Zadbasz o wizerunek firmy...
    Polityka recyklingu może zdziałać wiele dobrego w biznesie! Dzięki recyklingowi Twoja firma będzie postrzegana przez klientów i kontrahentów jako solidny partner w biznesie, któremu nie bez znaczenia jest ślad środowiskowy. Recykling może zaoszczędzić pieniądze i pomaga utrzymać pozytywny wizerunek.

Recykling nie musi być ciężarem dla Twojej firmy: istnieje wiele rozwiązań zapewniających optymalne i efektywne niszczenie, składowanie i przetwarzanie odpadów papierowych. Oznacza to, że firmy mogą łączyć swoją politykę bezpieczeństwa z etosem środowiskowym, poprzez bezpieczne niszczenie dokumentów, ich składowanie i dalszą dystrybucję, aż po recykling i produkcję nowym produktów.

1 Ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 992)