Blog o Ochronie Tożsamości Szczegoly

Szczegoly

  poprzedni wpis następny wpis  

2021-12-07 | Fellowes Polska SA

Okres poprzedzający Boże Narodzenie jest definiowany przez ogólny chaos spędzania nadmiernej ilości czasu w sklepach, zarówno stacjonarnych, jak i internetowych. W okresie tym sprzedawcy detaliczni wykorzystują niemal wszystkie zasoby, aby sprostać drastycznemu wzrostowi potrzeb i wymagań klientów – a wszystko przy zachowaniu standardów obsługi i zgodności z prawem… czy aby na pewno?

Sezon świąteczny jest zwykle najbardziej ruchliwym okresem w roku dla sprzedawców detalicznych. Sprzedaż w okresie świątecznym stanowi 20-40% całkowitej rocznej sprzedaży statystycznego sprzedawcy. Sprzedawcy detaliczni są aż nadto świadomi tego, jakie rozmiary może osiągnąć sprzedaż przedświąteczna. Zapobieganie oszustwom ma kluczowe znaczenie w tym okresie.

Aby zwalczać oszustwa prewencyjnie detaliści muszą poznać najczęściej występujące ich rodzaje, wśród których dominują oszustwa z wykorzystaniem fałszywych pieniędzy, oszustwa dotyczące zwrotów i oszustwa związane z kartami podarunkowymi.

Biorąc pod uwagę wygodę i niemal powszechną akceptację kart debetowych i kredytowych, można założyć, że konsumenci będą w dużym stopniu polegać na płatnościach elektronicznych. Jednak ze względu na masowe naruszenia bezpieczeństwa danych i podatność na cyberataki w ciągu ostatnich lat niektórzy sprzedawcy (zwłaszcza sieci detaliczne) wręcz preferują płatności gotówkowe, pomimo wszechobecnej transmisji koronawirusa i ryzyka infekcji.

Zwiększona sprzedaż detaliczna w okresie przedświątecznym, zwłaszcza w sklepach stacjonarnych, w których gotówka jest akceptowalną formą płatności nie oznacza oczywiście, że konsumenci nie będą dokonywać płatności elektronicznych. Jednak, ze względu na zwiększoną sprzedaż, sprzedawcy mogą spodziewać się większego napływu fałszywej gotówki, która dzięki postępowi technologicznemu stała się trudniejsza do wykrycia.

Ponieważ zarówno osoby prywatne, jak i rasowi fałszerze często ulegają pokusie oszustwa, sprzedawcy detaliczni mogą być pewni, że część fałszywych banknotów trafi do ich sklepów. Ilekroć spodziewany jest wzrost sprzedaży, można przyjąć, że nastąpi również wzajemny wzrost oszukańczych działań.

Oszustwa związane ze zwrotami towarów to zwykle próby wykorzystania polityki zwrotów sprzedawców. Mogą one przybierać różne formy: od zwrotów skradzionych towarów, podrabiania paragonów fiskalnych, fałszowania paragonów celem uzyskania zwrotu różnicy w cenie, poprzez oszustwa pracownicze aż po zwroty zakupionego towaru celem używania krótkookresowego.

I chociaż oszustwa związane zwrotami to oszustwa niszowe – pomimo iż niemal 93% ankietowanych detalistów stwierdziło, że doświadczyło tego typu oszustwa – to w rzeczywistości badanie wykazało, że stanowią one jedynie 1 na 20 dokonywanych oszustw.

W ostatnich latach nasiliły się również oszustwa związane z kartami podarunkowymi. Często zdarza się, że karty dostępne w sklepie karty podarunkowe są dyskretnie skanowane przez oszustów, a gdy są faktycznie zakupione i aktywowane, to zdarza się, że środki powiązane z kartą są transferowane na inną kartę lub natychmiast wydawane, pozostawiając osobę, która otrzymała kartę podarunkową z zerowym saldem.

Choć ten rodzaj oszustwa nie jest zbyt popularny i nie generuje dużych straty dla sprzedawców, ponieważ karty podarunkowe są zwykle o niskich nominałach, to problem przynosi straty wizerunkowe i komplikacje z niezadowoleniem klientów.

Oczywistym wydaje się, że istotnym obszarem dla kadry kierowniczej detalistów są szkolenia dla personelu dotyczące wykrywania i sposobów zapobiegania stratom oraz dobrych praktyk w zakresie obsługi gotówki, polityki zwrotów i kart podarunkowych. Oprócz szkoleń dla pracowników pełnoetatowych, jak i pracowników sezonowych we wszystkich obszarach zapobiegania stratom, detaliści powinni również rozważyć wdrożenie rozwiązań systemowych celem zwalczania wszelkiego rodzaju oszustw.