Blog o Ochronie Tożsamości Szczegoly

Szczegoly

  poprzedni wpis następny wpis  

2021-11-09 | Fellowes Polska SA

W dzisiejszych czasach dzielenie się danymi osobowymi z innymi jest powszechną czynnością w życiu. Dzieje się tak, gdy ubiegasz się o kartę kredytową, poszukujesz nowej pracy lub zawierasz polisę ubezpieczeniową. Istnieją dziesiątki przypadków, w których swobodnie przekazywane są poufne dane osobowe. Ponieważ dane osobowe są bardzo często udostępniane innym, naturalne jest, że należy zachować odpowiednie środki ostrożności. Ponieważ definicja kradzieży tożsamości jest dość szeroka, to okazuje się że problem dotyka niemal co trzecią osobę.

W ciągu ostatniej dekady konsumenci doświadczali masowych wycieków danych, jeden po drugim. W 2014 r. około 500 mln użytkowników Yahoo ucierpiało w wyniku naruszenia danych, które obejmowało adresy e-mail, hasła i inne informacje. W wyniku ataku hackerskiego w amerykańskiej agencji zajmującej się raportowaniem kredytów konsumenckich Equifax w 2017 r. ujawniono ponad 147 mln numerów ubezpieczenia społecznego i innych poufnych informacji. Codziennie dochodzi do tysięcy naruszeń danych konsumentów, których dotykają coraz dotkliwsze konsekwencje.

Ostatnio jednak oszuści przerzucili się z włamań na dużą skalą na bardziej ukierunkowane ataki – w szczególności na przedsiębiorstwa. Według Identity Theft Resource Center (amerykańskiej organizacji non-profit zajmującej się pomocą osobom dotkniętym kradzieżą tożsamości) w 2020 r. łączna liczba naruszeń danych spadła o 19% w porównaniu do roku 2019. "Ataki ransomware i phishing skierowane na organizacje są obecnie preferowaną metodą kradzieży danych przez cyberprzestępców" – donosi w swoim raporcie ITRC. Strategia ransomware, dzięki której przestępcy szyfrują dane na komputerze sieciowym, a następnie żądają zapłaty za klucz do ich odszyfrowania, zyskała wiele uwagi po tym, jak hakerzy zmusili do zapłaty Colonial Pipeline, głównego dostawcę benzyny i paliwa lotniczego w południowo-wschodniej części Stanów Zjednoczonych.

Sytuacje tego typu dają organizacjom bodziec to zwiększenia poziomu ochrony zasobów cyfrowych i danych osobowych, ale sami konsumenci mają w dalszym ciągu wiele powodów, aby zachować czujność. Złodzieje tożsamości nie zrezygnowali z prób kradzieży danych osobowych. Ponadto takie dane jak PESEL czy data urodzenia to niezmienne informacje, które mogą zostać użyte do przestępstw wiele lat po ich kradzieży. Oszuści wciąż wykorzystują bieżące wydarzenia społeczno-gospodarcze – zwłaszcza te związane z ochroną zdrowia, finansami, świętami i wszelkiego typu katastrofami – aby wyłudzać pieniądze lub dane osobowe od ofiar. Coraz częściej przestępcy kontaktują się konsumentami bezpośrednio, wykorzystując oszustwa mające na celu wyłudzenie danych osobowych, a ofiary często nie pamiętają momentu, w którym weszli w interakcję z oszukańczą wiadomością SMS, połączeniem telefonicznym lub e-mailem. Co więcej, ofiary często nie są w stanie określić w jaki sposób ich dane osobowe zostały skradzione.

W świetle tych zagrożeń, nie ulega wątpliwości, że należy podjąć wszelkie możliwe działania prewencyjne, aby chronić dane osobowe. Dodatkowo pandemia Covid-19 i seria przedłużających się lockdown-ów zasadniczo zmodyfikowały sposób funkcjonowania gospodarek wielu państw. Zakłócenia pandemiczne doprowadziły do zmiany zachowania konsumentów, a tym samym rosnącej liczby transakcji cyfrowych. Większość marek szybko dostosowała się do tych zmian, a przez to część z nich zdecydowała się ominąć sieć dystrybucyjną docierają bezpośrednio do użytkowników końcowych.

Przejście na cyfrowe metody płatności osiągnęło znaczny wzrost jeszcze przed pandemią, ale liczba osób dokonujących płatności cyfrowych po raz pierwszy wzrosła wykładniczo wraz z jej nastaniem. Ponieważ płatności internetowe stały się sposobem na życie, cyberprzestępcy przyłożyli szczególnej wagi do swoich działań, aby jak najlepiej wykorzystać sytuację. Wraz z rozwojem ekosystemu płatności cyfrowych potrzeba środków zapobiegawczych i zwiększenia świadomości w zakresie bezpieczeństwa transakcji cyfrowych jest wyraźniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.

Pamiętajmy o tym, że dane osobowe, niezależnie od sposobu ich utracenia, mogą zostać wykorzystane na tysiąc sposobów. Oszustwa phishingowe, telefoniczne, zhackowane urządzenia lub fizyczna kradzież dokumentów niosą ze sobą konsekwencje, które mogą dotknąć każdego z nas. I choć każdy przypadek jest inny, to bazując na najnowszych doniesieniach z zakresu ochrony tożsamości można podjąć pewne działania prewencyjne, które uchronią nas przed utratą tożsamości.